Icoon Veldt Wit

VLABEL erkende schatting

In sommige situaties is het sterk aan te raden om een erkend schatter-expert in te schakelen. Een VLABEL erkende schatting is een schatting conform het kwaliteitscharter dat is uitgeschreven door de Vlaamse Belastingdienst. Dit geeft je als eigenaar, erfgenaam of aandeelhouder de zekerheid dat je een realistisch en correct bedrag doorgeeft en dat de Vlaamse Belastingdienst de geschatte waarde zal aanvaarden.

over ons

Aangifte van nalatenschap en erfbelasting

Bij de aangifte van nalatenschap dien je de waarde van de eigendommen te vermelden op het ogenblik van overlijden.

Bewindvoering

Bij bewindvoering zal de vrederechter op basis van een schattingsverslag de machtiging geven om over te gaan tot verkoop.

Schenking van onroerende goederen

In functie van de schenkbelasting is het aangewezen om de marktwaarde van de onroerende goederen te laten schatten door een objectieve partij.

Strakke ruimte met gele stoel

Hoe verloopt een VLABEL schatting?

Het is voor alle partijen belangrijk dat deze waardering correct verloopt. Je kan ervoor kiezen om zelf de waarde van je onroerend goed te bepalen, maar dit is niet zonder risico. Als je een te hoge waarde vermeldt, zal je bijvoorbeeld te veel erf- of schenkbelasting betalen. Dit kan je niet recupereren als je het pand nadien toch aan een lagere prijs verkoopt. In het omgekeerde geval kan je een boete krijgen wegens tekortschatting.

Na een plaatsbezoek bezorgen wij je een gedetailleerd schattingsverslag dat aan de nodige vereisten voldoet. Dit zal als bindend beschouwd worden door de Vlaamse Belastingdienst en bespaart je bovendien een pak administratieve rompslomp.

Vlabel
Schatting

Kostprijs
€ 450
incl. BTW *

Wij hanteren een vast tarief van € 450 (incl. btw) voor een VLABEL erkende schatting.

Tarief van toepassing voor ééngezinswoning, appartement of villa. Complexere situatie? Vraag uw offerte op maat aan.

Residentieel

Zorg ervoor dat je de correcte marktwaarde van je pand kent.

Support

Met de juiste tips & tricks kan je ook zelf aan de slag!

Plaatsbeschrijving

Verplicht op te maken voor en na een huurovereenkomst.

Label VLABEL

| Made with by Thinkedge®