Icoon Veldt Wit

Plaats­beschrijving

Bij de aanvang en het einde van een huurcontract dien je verplicht een plaatsbeschrijving op te maken die de staat van het onroerend goed vastlegt. Dit document bestaat uit een verslag van de volledige woning met een beschrijving en foto’s van alle ruimtes. Een plaatsbeschrijving kan ook nodig zijn in het kader van verbouwingen of renovatiewerken aan het pand. Zowel de huurder als de verhuurder moeten dit document ondertekenen.

kikkerperspectief luxe appartementsgebouw

Het is echter niet zo eenvoudig om de plaatsbeschrijving zelf op te stellen. De plaatsbeschrijving laten opmaken door een schatter-expert heeft als voordeel dat de beschrijving steeds voldoende gedetailleerd en objectief is. Op het einde van een huurovereenkomst wordt de nieuwe plaatsbeschrijving vergeleken met de plaatsbeschrijving die werd opgemaakt bij de start van het contract.

Als er schade aan de woning is, kan de verhuurder bewijzen dat dit de verantwoordelijkheid van de huurder is en eventueel een deel van de waarborg afhouden. Anderzijds kan de huurder ook bewijzen dat bepaalde zaken al aanwezig waren voor hij of zij intrek nam in de woning. Bij problemen kunnen beide partijen dus terugvallen op een document met de nodige bewijskracht.

Schatting

Schatting conform het kwaliteitscharter van de Vlaamse Belastingdienst.

Support

Met de juiste tips & tricks kan je ook zelf aan de slag!

Coming soon

| Made with by Thinkedge®